Praktisk informasjon 

Reiseforsikringen dekker ikke alt

Vi reiser mer og mer, og med oss på reisen har vi dyre telefoner, kameraer, computere og annet elektronisk utstyr. La dyre smykker og avansert elektronisk utstyr ligge igjen hjemme i ferien. Klarer du deg ikke uten, kan du vurdere å kjøpe en spesialforsikring er rådet fra forsikringsbransjen.

En vanlig reiseforsikring i eksempelvis KLP har en øvre beløpsgrense på 15.000 kroner, eller inntil 20.000 kroner per familie, for enkelte verdifulle gjenstander. Dette gjelder for eksempel dyre smykker, mobiltelefon og foto- og datautstyr.

– Generelt er det lurt å ikke ta med kostbare, tyveriutsatte eiendeler på ferie. Har du med slikt, anbefaler vi å tegne en egen forsikring for verdigjenstander, sier direktør for personmarkedet i KLP Skadeforsikring, Robin Østby.

– Mister eller ødelegger du en verdifull gjenstand, får du ikke erstatning for dette på en vanlig reiseforsikring. Men en egen forsikring for verdigjenstander gir rett til erstatning også i slike tilfeller, sier han.

Noen er dekket av to reiseforsikringer, for eksempel hvis ferieturen er kjøpt med kredittkort. Da er det lett å tro at de kan få utbetalt erstatning på begge reiseforsikringene dersom de blir frastjålet eiendeler på turen.

-Selv om du har flere reiseforsikringer, får du erstattet en eiendel bare én gang. Utbetalinger føres opp i et register som alle forsikringsselskaper har tilgang til, sier Østby.

Verdisaker og dyrt elektronisk utstyr skal ikke ligge i bagasje som sjekkes inn.

– Slike eiendeler skal tas med inn på flyet som håndbagasje. Du må dekke hele eller deler av tapet selv hvis en iPad blir stjålet mens den sendes som innsjekket bagasje, sier Østby.

Mer sykdom på reise

Erstatningsutbetalingene for reiseforsikring er på nesten 540 millioner kroner etter første kvartal i år, viser tall fra Finans Norge. Dette er 29 prosent mer enn etter samme periode i fjor. Det er særlig utgifter i forbindelse med sykdom som øker.

Østby anbefaler ferierende nordmenn å skaffe seg Europeisk helsetrygdkort før de drar på ferie. Har du allerede et slikt kort, er det lurt å sjekke utløpsdatoen før du drar av gårde. I alle EU/EØS-land og Sveits kan du bruke helsetrygdkortet hos offentlig lege eller på offentlig sykehus. Da mottar du nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne i det landet du oppholder deg.

– Det er likevel viktig å ha en privat reiseforsikring, først og fremst for å dekke syketransport hjem til Norge om dette skulle bli nødvendig. De ulike EU/EØS-landene har dessuten forskjellige regler for hva som blir dekket av det offentlige. I noen land må man betale døgnavgift på sykehus, og enkelte land har høyere egenandeler enn vi har i Norge, sier Robin Østby.

Related posts

Leave a Comment