Ja i EU- kommisjonen, 250 milloner SEK tildeles Scandinavian Mountains Airport

Ja i EU- kommisjonen 250 milloner SEK tildeles Scandinavian Mountains Airport EU- kommisjonen godkjenner den statlige investeringstøtten til Scandinavian Mountains Airport AB på 250 millioner SEK.

Read More